PERN prowadzi aktywne działania zmierzające do usunięcia skutków kradzieży paliwa z rurociągu pod Łodzią