PERN zawarł umowę z dostawcą rur i łuków fabrycznych dla rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia