PERN buduje rurociąg pod dnem Wisły technologią bezwykopową HDD