Projekty PERN zapewniają bezpieczeństwo i mają uzasadnienie ekonomiczne