Polski system przesyłowy na bieżąco realizuje zadania związane z dystrybucją surowca