PERN przyspiesza obsługę firm i wspiera je w zwiększaniu udziału energii odnawialnej w transporcie