Msza żałobna w intencji śp. Tadeusza Zwierzyńskiego, wiceprezesa PERN S.A.