Mikołaje są wśród nas. Pracownicy PERN wysłali 115 paczek w akcji Caritas