PERN otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego