PERN ma zielone światło na rozpoczęcie budowy rurociągu Boronów–Trzebinia