PERN inwestuje w infrastrukturę związaną z biokomponentami