Przewoźnicy odbierający paliwo w bazach PERN wskażą dogodną dla siebie godzinę odbioru