Wyniki badań dna Wisły: wyższe wskaźniki tylko w miejscu wypływu paliwa