#Krynica2018: sprawność działania PERN wpływa na system dostaw