Bezpieczeństwo na rynku naftowym to skuteczna dywersyfikacja