Połącznie spółek serwisowych grupy PERN stało się faktem