Komunikat w sprawie przesyłu zanieczyszczonej ropy naftowej do Polski