PERN jest w kontakcie z klientami w sprawie jakości ropy naftowej