PERN rozmawia o rozwiązaniu sytuacji dostaw zanieczyszczonej ropy z Rosji