W Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie wznowienia dostaw poprzez rurociąg „Przyjaźń”