PERN wykrył skażenie ropy i na kilkanaście godzin wstrzymał tłoczenie rurociągiem „Przyjaźń”. Dostawy już wznowione