Dostawy ropy do Adamowa odbywają się trzema nitkami rurociągu „Przyjaźń”