PERN: kolejne działania porządkujące strukturę grupy kapitałowej