Wykonawcy zbiorników paliwowych rozpoczynają pracę