Grupa PERN wspólnie z Amerykanami diagnozowała rurociągi na Tajwanie