PERN wybrał wykonawcę zbiorników paliwowych w Dębogórzu