• Już niedługo fotowoltaika w Emilianowie i Rejowcu
  • Ćwiczenia strażaków w Koluszkach
  • UDT potwierdził zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania PERN z normami ISO
Już niedługo fotowoltaika w Emilianowie i Rejowcu
Ćwiczenia strażaków w Koluszkach
UDT potwierdził zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania PERN z normami ISO
Już niedługo fotowoltaika w Emilianowie i Rejowcu

Budujemy kolejne instalacje fotowoltaiczne, tym razem w dwóch bazach paliw: w Rejowcu i Emilianowie. Projekt powstaje w ramach realizacji naszej strategii. Na inwestycje w odnawialne źródła energii do 2024 r. spółka planuje przeznaczyć aż 130 mln zł.
Ćwiczenia strażaków w Koluszkach

25 listopada na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach odbędą się ćwiczenia Zakładowej Straży Pożarnej PERN oraz Państwowej Straży Pożarnej. Ich celem jest doskonalenie organizacji działań ratowniczych i współpracy służb.
UDT potwierdził zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania PERN z normami ISO

Urząd Dozoru Technicznego zakończył właśnie cykliczny audit w PERN, którego efektem jest przyznanie certyfikatu dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania spółki zgodnie z nowym wydaniem normy ISO 22301. UDT potwierdził również, że PERN we właściwy sposób sprawuje nadz...
PERN: naprawiliśmy rurociąg i przywróciliśmy tłoczenie ropy naftowej.

Służby techniczne PERN przywróciły w sobotę pełną funkcjonalność uszkodzonej kilka dni temu nitki rurociągu, którym dostarczana jest ropa naftowa do niemieckich Klientów spółki. Obecnie dostawy odbywają się przy wykorzystaniu obydwu rurociągów Odcinka Zachodniego.
PERN w stałym kontakcie ze służbami Ochrony Środowiska

Od początku zdarzenia związanego z rozszczelnieniem rurociągu dostarczającego ropę naftową do Klientów niemieckich, PERN pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Spółka monitoruje sytuację od strony wp...
Trwa naprawa uszkodzonego rurociągu, PERN chce jak najszybciej przywrócić tłoczenie ropy naftowej

Służby techniczne PERN rozpoczęły już naprawę rozszczelnionego  rurociągu, który dostarcza ropę naftową do Klientów niemieckich. Celem jest jak najszybsze przywrócenie pracy magistrali i pełne wznowienie tłoczeń surowca.
Służby PERN dotarły do uszkodzonego rurociągu, brak znamion działania osób trzecich

Po usunięciu większości zanieczyszczeń z terenu znajdującego się w pobliżu uszkodzonego wczoraj rurociągu ropy naftowej, służby techniczne PERN zlokalizowały miejsce wycieku. Z pierwszych ustaleń i ze sposobu odkształcenia rurociągu wynika, że na ten moment brak jest zna...
Polskie rafinerie na bieżąco otrzymują ropę naftową, PERN w kontakcie z Klientami niemieckimi

PERN jest w stałym kontakcie z niemieckimi Partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg „Przyjaźń”, w związku z rozszczelnieniem jednej z nitek zachodniej magistrali, którą ropa naftowa dociera do Klientów niemieckich. Dostawy odbywają się z uwzględnieniem możliwoś...
PERN weryfikuje sytuację na odcinku zachodnim rurociągu Przyjaźń

We wtorek późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu - około 70 kilometrów od Płocka. Jest to magistrala za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. W tym momencie nie...
Komunikat PERN S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. 6 października 2022 r. odwołało Pana Igora Wasilewskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołało Pana Pawła Stańczyka na Członka Zarządu z dniem 7 października 2022 r. i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu PERN S.A.
Social Media
Press Kit

Biuro prasowe PERN

Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej. Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada około 3,5 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz około 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok oraz 4 mln ton paliw rocznie. Prowadzi działalność w zakresie: transportu i magazynowania ropy naftowej oraz paliw, przeładunku paliw i ich składowania dla podmiotów zajmujących się handlem i dystrybucją paliw.

Grupa PERN świadczy także usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje badania laboratoryjne produktów naftowych, inspekcje stanu technicznego rurociągów, dzierżawi włókna światłowodowe, prowadzi transmisje danych internetowych, a także oferuje usługi kolokacji.