Trwa produkcja rur i łuków na potrzeby budowy rurociągu Boronów-Trzebinia