PERN: będą szybsze dostawy paliw dla Aglomeracji Śląskiej