W przyszłym roku PERN dostarczy Klientom aż 7 nowych zbiorników na paliwa