Komunikat PERN w sprawie dostaw ropy naftowej do Polski