Do bazy paliw PERN w Emilianowie trafił megatransport zbiorników na biokomponenty do biopaliw