Komunikat w sprawie dostaw ropy naftowej do Polski