PERN w 2022 roku: napęd dla gospodarki, ciągłość działania i inwestycje w OZE