Polska po bezpiecznej stronie: PERN aż o jedną trzecią zwiększył potencjał paliwowy