Kierowcy w kolejnej bazie PERN odprawiają się przez smartfona