Naftor otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego