UDT potwierdził zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania PERN z normami ISO