PERN w 2023 roku – bezpieczeństwo energetyczne Polski w centrum uwagi