Infrastruktura PERN – bezpieczeństwo energetyczne Polski i wsparcie dla regionu