Przedstawiciele Zarządu PERN S.A. na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym