Komunikat w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej PERN S.A.