Grupa PERN wykonała przegląd infrastruktury rurociągowej NATO