Dzięki mega inwestycjom PERN powstanie wiele nowych miejsc pracy w gospodarce