PERN buduje zbiorniki na olej napędowy w Nowej Wsi Wielkiej