PERN – w 2018 r. padnie rekord obrotów na rynku paliw