PERN: sprzęt dla Strażaków Ochotników

Strażacy Ochotnicy ze Święcieńca oraz Bielska otrzymali od PERN sprzęt ratowniczy wykorzystywany do tej pory przez spółkę. Chodzi o ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy i samochód terenowy, które ułatwią realizację zadań prowadzonych przez obie OSP. Obdarowane jednostki...
PERN wspiera obronność terytorialną naszego kraju

Przedstawiciele PERN S.A. i Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie, którego celem jest wspólna praca nad wzmacnianiem bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej oraz obronności Polski. 
Ćwiczenia strażaków w Koluszkach

25 listopada na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach odbędą się ćwiczenia Zakładowej Straży Pożarnej PERN oraz Państwowej Straży Pożarnej. Ich celem jest doskonalenie organizacji działań ratowniczych i współpracy służb.
UDT potwierdził zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania PERN z normami ISO

Urząd Dozoru Technicznego zakończył właśnie cykliczny audit w PERN, którego efektem jest przyznanie certyfikatu dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania spółki zgodnie z nowym wydaniem normy ISO 22301. UDT potwierdził również, że PERN we właściwy sposób sprawuje nadz...
PERN: naprawiliśmy rurociąg i przywróciliśmy tłoczenie ropy naftowej.

Służby techniczne PERN przywróciły w sobotę pełną funkcjonalność uszkodzonej kilka dni temu nitki rurociągu, którym dostarczana jest ropa naftowa do niemieckich Klientów spółki. Obecnie dostawy odbywają się przy wykorzystaniu obydwu rurociągów Odcinka Zachodniego.
PERN w stałym kontakcie ze służbami Ochrony Środowiska

Od początku zdarzenia związanego z rozszczelnieniem rurociągu dostarczającego ropę naftową do Klientów niemieckich, PERN pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Spółka monitoruje sytuację od strony wp...
Trwa naprawa uszkodzonego rurociągu, PERN chce jak najszybciej przywrócić tłoczenie ropy naftowej

Służby techniczne PERN rozpoczęły już naprawę rozszczelnionego  rurociągu, który dostarcza ropę naftową do Klientów niemieckich. Celem jest jak najszybsze przywrócenie pracy magistrali i pełne wznowienie tłoczeń surowca.
PERN weryfikuje sytuację na odcinku zachodnim rurociągu Przyjaźń

We wtorek późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu - około 70 kilometrów od Płocka. Jest to magistrala za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. W tym momencie nie...
Komunikat PERN S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. 6 października 2022 r. odwołało Pana Igora Wasilewskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołało Pana Pawła Stańczyka na Członka Zarządu z dniem 7 października 2022 r. i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu PERN S.A.
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. z dniem 30 kwietnia 2023 r. odwołało Pana Rafała Milanda z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Pawła Stańczyka z funkcji Prezesa Zarządu. Panu Pawłowi Stańczykowi powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu PERN.
PERN: sprzęt dla Strażaków Ochotników

Strażacy Ochotnicy ze Święcieńca oraz Bielska otrzymali od PERN sprzęt ratowniczy wykorzystywany do tej pory przez spółkę. Chodzi o ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy i samochód terenowy, które ułatwią realizację zadań prowadzonych przez obie OSP. Obdarowane jednostki...
PERN wspiera obronność terytorialną naszego kraju

Przedstawiciele PERN S.A. i Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie, którego celem jest wspólna praca nad wzmacnianiem bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej oraz obronności Polski. 
Ćwiczenia strażaków w Koluszkach

25 listopada na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach odbędą się ćwiczenia Zakładowej Straży Pożarnej PERN oraz Państwowej Straży Pożarnej. Ich celem jest doskonalenie organizacji działań ratowniczych i współpracy służb.
UDT potwierdził zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania PERN z normami ISO

Urząd Dozoru Technicznego zakończył właśnie cykliczny audit w PERN, którego efektem jest przyznanie certyfikatu dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania spółki zgodnie z nowym wydaniem normy ISO 22301. UDT potwierdził również, że PERN we właściwy sposób sprawuje nadz...
PERN: naprawiliśmy rurociąg i przywróciliśmy tłoczenie ropy naftowej.

Służby techniczne PERN przywróciły w sobotę pełną funkcjonalność uszkodzonej kilka dni temu nitki rurociągu, którym dostarczana jest ropa naftowa do niemieckich Klientów spółki. Obecnie dostawy odbywają się przy wykorzystaniu obydwu rurociągów Odcinka Zachodniego.
PERN w stałym kontakcie ze służbami Ochrony Środowiska

Od początku zdarzenia związanego z rozszczelnieniem rurociągu dostarczającego ropę naftową do Klientów niemieckich, PERN pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Spółka monitoruje sytuację od strony wp...
Trwa naprawa uszkodzonego rurociągu, PERN chce jak najszybciej przywrócić tłoczenie ropy naftowej

Służby techniczne PERN rozpoczęły już naprawę rozszczelnionego  rurociągu, który dostarcza ropę naftową do Klientów niemieckich. Celem jest jak najszybsze przywrócenie pracy magistrali i pełne wznowienie tłoczeń surowca.
PERN weryfikuje sytuację na odcinku zachodnim rurociągu Przyjaźń

We wtorek późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu - około 70 kilometrów od Płocka. Jest to magistrala za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. W tym momencie nie...
Komunikat PERN S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. 6 października 2022 r. odwołało Pana Igora Wasilewskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołało Pana Pawła Stańczyka na Członka Zarządu z dniem 7 października 2022 r. i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu PERN S.A.
1
2
3
4
5
6
7