Aktualności
Urząd Dozoru Technicznego zakończył właśnie cykliczny audit w PERN, którego efektem jest przyznanie certyfikatu dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania spółki zgodnie z nowym wydaniem normy ISO 22301. UDT potwierdził również, że PERN we właściwy sposób sprawuje nadz...

4 listopada 2022

Aktualności
Służby techniczne PERN przywróciły w sobotę pełną funkcjonalność uszkodzonej kilka dni temu nitki rurociągu, którym dostarczana jest ropa naftowa do niemieckich Klientów spółki. Obecnie dostawy odbywają się przy wykorzystaniu obydwu rurociągów Odcinka Zachodniego.

15 października 2022

Aktualności
Od początku zdarzenia związanego z rozszczelnieniem rurociągu dostarczającego ropę naftową do Klientów niemieckich, PERN pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Spółka monitoruje sytuację od strony wp...

14 października 2022

Aktualności
Służby techniczne PERN rozpoczęły już naprawę rozszczelnionego  rurociągu, który dostarcza ropę naftową do Klientów niemieckich. Celem jest jak najszybsze przywrócenie pracy magistrali i pełne wznowienie tłoczeń surowca.

13 października 2022

Komunikaty prasowe
Po usunięciu większości zanieczyszczeń z terenu znajdującego się w pobliżu uszkodzonego wczoraj rurociągu ropy naftowej, służby techniczne PERN zlokalizowały miejsce wycieku. Z pierwszych ustaleń i ze sposobu odkształcenia rurociągu wynika, że na ten moment brak jest zna...

12 października 2022

Komunikaty prasowe
PERN jest w stałym kontakcie z niemieckimi Partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg „Przyjaźń”, w związku z rozszczelnieniem jednej z nitek zachodniej magistrali, którą ropa naftowa dociera do Klientów niemieckich. Dostawy odbywają się z uwzględnieniem możliwoś...

12 października 2022

Aktualności
We wtorek późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu - około 70 kilometrów od Płocka. Jest to magistrala za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. W tym momencie nie...

11 października 2022

Aktualności
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. 6 października 2022 r. odwołało Pana Igora Wasilewskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołało Pana Pawła Stańczyka na Członka Zarządu z dniem 7 października 2022 r. i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu PERN S.A.

7 października 2022

Aktualności
Przestrzeganie dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywność w zarządzaniu kapitałem ludzkim czy wspieranie rozwoju Pracowników – to tylko niektóre wymagania, jakie trzeba było spełnić aby otrzymać certyfikat Best Quality Employer 2022. PERN znalazł się w gronie l...

23 września 2022

Komunikaty prasowe
PERN jest coraz bliżej zakończenia budowy strategicznego rurociągu paliwowego Boronów -Trzebinia. Właśnie zakończyły się ostatnie prace związane z przekroczeniami bezwykopowymi rzek, torów kolejowych i dróg szybkiego ruchu. Łącznie na całej trasie magistrali wykonano ich...

14 września 2022

1
2
3
4
5
6
7