Aktualności
Od początku zdarzenia związanego z rozszczelnieniem rurociągu dostarczającego ropę naftową do Klientów niemieckich, PERN pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Spółka monitoruje sytuację od strony wp...

14 października 2022

Aktualności
Służby techniczne PERN rozpoczęły już naprawę rozszczelnionego  rurociągu, który dostarcza ropę naftową do Klientów niemieckich. Celem jest jak najszybsze przywrócenie pracy magistrali i pełne wznowienie tłoczeń surowca.

13 października 2022

Komunikaty prasowe
Po usunięciu większości zanieczyszczeń z terenu znajdującego się w pobliżu uszkodzonego wczoraj rurociągu ropy naftowej, służby techniczne PERN zlokalizowały miejsce wycieku. Z pierwszych ustaleń i ze sposobu odkształcenia rurociągu wynika, że na ten moment brak jest zna...

12 października 2022

Komunikaty prasowe
PERN jest w stałym kontakcie z niemieckimi Partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg „Przyjaźń”, w związku z rozszczelnieniem jednej z nitek zachodniej magistrali, którą ropa naftowa dociera do Klientów niemieckich. Dostawy odbywają się z uwzględnieniem możliwoś...

12 października 2022

Aktualności
We wtorek późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu - około 70 kilometrów od Płocka. Jest to magistrala za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. W tym momencie nie...

11 października 2022

Aktualności
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. 6 października 2022 r. odwołało Pana Igora Wasilewskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołało Pana Pawła Stańczyka na Członka Zarządu z dniem 7 października 2022 r. i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu PERN S.A.

7 października 2022

Aktualności
Przestrzeganie dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywność w zarządzaniu kapitałem ludzkim czy wspieranie rozwoju Pracowników – to tylko niektóre wymagania, jakie trzeba było spełnić aby otrzymać certyfikat Best Quality Employer 2022. PERN znalazł się w gronie l...

23 września 2022

Komunikaty prasowe
PERN jest coraz bliżej zakończenia budowy strategicznego rurociągu paliwowego Boronów -Trzebinia. Właśnie zakończyły się ostatnie prace związane z przekroczeniami bezwykopowymi rzek, torów kolejowych i dróg szybkiego ruchu. Łącznie na całej trasie magistrali wykonano ich...

14 września 2022

Aktualności
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. w dniu 5 września 2022 roku powołało Pana Damiana Wieczorka na Członka Zarządu z dniem 6 września 2022 roku i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

6 września 2022

Komunikaty prasowe
PERN publikuje pierwszy w historii spółki Raport Zrównoważonego Rozwoju „Nasza odpowiedzialność”. Dokument podsumowuje strategiczne projekty i  działalność firmy w 2021 r. w zakresie kluczowych kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

30 sierpnia 2022

1
2
3
4
5
6
7